Kompetent

rådgivning

Strategi // vækst // fusion
kapitalfremskaffelse

Velkommen til H*AXCEL

I H*axcel hjælper vi vores kunder med at udnytte de menneskelige, organisatoriske og strategiske potentialer, som de allerede råder over, og derved til at blive endnu bedre. I H*axcel arbejder vi med ledelsesrådgivning, strategi, kapitalfremskaffelse, rekonstruktion, interimsledelse, forretningsplaner/udvikling, kontraktforhandlinger og påtager os bestyrelseshverv, men først og fremmest arbejder vi med virksomheder i udvikling og forandring.

Læs mere